Thiết kế và thi công hệ thống mạng máy tính cho Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế (ATC)

In trang

Địa chỉ: P 201- đơn nguyên 2 - tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội


Dự án: Thiết kế và thi công hệ thống  mạng máy tính văn phòng cho Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế (ATC). Lĩnh vực hoạt động – Kiểm toán và tư vấn thuế, đào tạo kiểm kế toán, tư vấn tài chính.


Dự  án thiết kế thi công mang bao gồm các hạn mục sau:

- Thi công toàn bộ hệ thống mạng máy tính

- Lắp đặt hệ thống tổng đài.

- Lắp đặt máy chủ quản trị thông tin công ty.


Một số hình ảnh thi công mạng của dự án
Thiết kế thi công mạng